VAND
Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i dagene efter en behandling da kroppen har en øget udskillelse af affaldsstoffer.

RO
Generelt er det godt med ro resten af dagen. Gå hjem og slap af. Hvis du skal arbejde, så gør det i dit eget tempo og gå tidligt i seng.

REAKTIONER
Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner i tiden efter en behandling.

De fysiske reaktioner består oftest af en opblussen af de symptomer og spændinger, der er blevet behandlet for – i mere eller mindre grad. De fortager sig oftest efter 2-3 dage, men kan godt vare ved i længere tid, afhængig af problemets omfang.

Alle mennesker er forskellige og reagerer ligeledes forskelligt på især kropslig behandling. Reaktioner, såsom smerter i led eller muskler, skal ses som en udrensning af kroppen, hvor kroppen udskiller gamle affaldsstoffer.

Psykiske reaktioner kan være følelser, der kommer “ud af det blå” eller kraftigere reaktioner end normalt. Forsøg, så vidt muligt, at give dem lov til at “fylde”. Det er gamle uudtrykte følelser, som kroppen giver slip på.

VIDERE BEHANDLING
Forløbet er individuelt alt efter den enkeltes  behov, ønske og reaktion på behandlingen. Man skal dog regne med minimum 2 konsultationer inden for 2-3 uger, men ofte har kroppen behov for et længere forløb.

ANDET
Ring endelig hvis du har spørgsmål til behandlingen i dagene efter.